Analyser som ger dig rätt beslutsunderlag

Hur effektiva är era möten? Har ni för många lokaler eller är de för få? Jagar medarbetarna en plats att mötas på? Med hjälp av alla fakta som Pronestor Display ger dig har ni ett beslutsunderlag för att optimera möjligheterna till effektiva möten. Interna såväl som externa. Helt plötsligt får ni svart på vitt om vilka insatser som måste till för att effektivisera era möten. Det finns pengar att spara med en fungerande möteskultur, för att inte nämna mötesplatser. Pronestor Displays analysverktyg ger er den informationen.

Minimera no-shows och övervaka utvecklingen med exakta data

När ett mötesrum har bokats bör arrangören bekräfta att rummet är i bruk och sedan kolla in när mötet är över eller om det slutar tidigt. Om ett mötesrum är bokat men ingen bekräftelse mottas, kommer det att flaggas som en no-show och rummet blir tillgängligt för andra att boka. Alla no-show loggas och kommer att vara tillgängliga för analys så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att maximera effektiv användning av interna resurser.

Omfördela resurser baserade på data

Förutom att svara på högnivåfrågor ger de värdefulla data som Pronestor Display tillåter sökfrågor också:

  • Varför har styrelserummet med plats för 28 bokats när bara två interna kollegor deltar i mötet?
  • Varför har mötesrummet B2 bokats ut i två veckor - men det verkar aldrig vara någon i det?
  • Mötesrum G5 bokades av John Smith för en halvtimmes försäljningsuppdatering - fanns det någon anledning till att det förlängdes med ytterligare tre timmar?

Pronestor Display ger dig de data du behöver så att du kan analysera resursbokningen.

Få bästa pris erbjudande för din organisation!

*
*
*
*
*
*

Thank you for your interest in Pronestor

Now you’re well on the way to streamlining the way your whole organization works.

Pronestor is all about making working easier and more productive for you and your colleagues. And organizations that deploy Pronestor solutions notice almost instant gains on profitability – and they can prove it.

Our sales team will be contacting you shortly regarding your price information request.

*

Forgot password

Please enter your email address.

Please check your inbox.

Get access to a world of information

Sign up for our Product Library. Here you get access to prices, product sheets, videos, white papers, customer cases etc.

*
*
*
*
*
*

Thank you

Please check your inbox for email verification.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka produkter är du interesserad av?

*
*
*
*
*
*
*

Tack för ditt interesse av Pronestor

Nu är du en god bit på väg mot att effektivisera hela er organisation.

Pronestors produkter hjälper dig och dina kollegor till en enklare och mer produktiv arbetsdag. Det visar sig att företag som använder sig av våra lösningar snabbt kan räkna hem investeringen.

En av våra representanter kommer inom kort att kontakta dig och med utgångspunkt från dina uppgifter presentera lösningar som är av interesse för dig.