background-image

Workplace Analytics

En del av portföljen

Omvandla data som ska värderas med vårt workplace analytics verktyg

Hur kontoret är utrustat har en väsentlig inverkan på dina medarbetare

Vid det här laget har du kommit en bra bit på vägen. Om du har valt att förse ditt kontor med schemaläggningshjälp, besökarautomation och mötesaktivitetsöversikt, då är du nästan framme. Du har försett dina medarbetare med rätt programvara för att stödja deras arbetsprocesser. Men hur kan du veta om de lyckas? 

Genom att utnyttja data från Pronestor Planner, Pronestor Visitor och Pronestor Display, får du en 360-graders bild över organisationens mötesverksamhet. Utifrån olika parametrar får du inblick i dina medarbetares beteende genom att analysera hur de använder företagets faciliteter. Genom att kombinera data från vårt workplace analytics verktyg; Pronestor Insights och feedback från användare, kan du få konkreta åtgärdspunkter gällande hur du kan förbättra tillgängligheten för faciliteten, vilket är avgörande för medarbetarnas arbetsprocesser.

Få inblick i dina medarbetares beteendemönster via facilitets-användningen

För att hjälpa dig att fortsätta vara värd för de bästa mötena, behöver din organisation insikter genom data. Insikter som kommer att belysa företagets faciliteter. Det är grundläggande för Pronestor att våra produkter stödjer dig i ditt dagliga arbete. Företagets faciliteter bör alltid stödja dig i ditt arbete. Om så inte är fallet, kommer du att kunna se dessa mönster i Pronestor Insights. Analysmodulen kommer att visa beteendemönster som mäts via facilitetsanvändningen. Det första steget är att implementera vårt produktpaket, men vi ber dig att kontinuerligt övervaka tillgängligheten för faciliteter i din organisation för att säkerställa att allt finns på plats för att styrka dina medarbetare.

Datainsikter ur ett uppifrån-och-ned och nedifrån-och-upp-perspektiv

Pronestor Insights erbjuder data ur två perspektiv: för din ledning med exakta åtgärdspunkter som kommer att se till att befintliga faciliteter används maximalt. Fokus ligger på att förbättra användningen av befintliga faciliteter istället för att skapa ytterligare fasta kostnader för din organisation.

Dessutom kommer dessa data att påpeka konkreta åtgärder som behövs för att förbättra arbetsfaciliteter som ett stöd i arbetsprocesserna. Om det finns en obalans mellan befintliga faciliteter och användningen av dem, kommer dessa avvikande mätdata att belysas.

Med hjälp av datainsikter kommer Pronestor Insights att ta dig dit där du kan se att det finns ett problem. Bästa sättet att finna en lösning är genom att kombinera kvantitativa data (Pronestor Insights) med kvalitativa data från användarna.

Förbättra medarbetarnas arbetsprocesser med vårt workplace analytics verktyg

Pronestor produktpaket innehåller en avancerad analysmodul som bearbetar data som registrerats med Pronestor Planner, Pronestor Visitor och Pronestor Display. Det ger dig konkreta åtgärdspunkter för att stödja medarbetarna i deras arbetsprocesser. Mötesaktiviteter samlas in och omvandlas till värden som gäller för din organisation. Få inblick i dina medarbetares beteendemönster via datainsikter i facilitetsanvändningen.

Konkreta mätningar

Mötesrummens popularitet

Varför används identiska mötesrum inte på samma sätt? Stöd dina användare när de bokar genom att utnyttja bokningsmönster till att förstå hur de kan förbättra, till exempel invändig utrustning och utformningen av dina mötesrum för att förbättra den övergripande populariteten, och därmed öka överbokningsgraden.

Den perfekta matchningen: mötesrummets storlek mot antalet deltagare

Har du tillräckligt med mötesutrymme? Få datainsikt om bokningsmönster vid val av mötesrum. Finns det en perfekt matchning mellan mötesrummets kapacitet och det totala antalet deltagare? Använd dessa insikter för att utvärdera dina befintliga faciliteter.

Bokningstyper: hur många bokas utan att användas?

Att få konkreta mätdata för tre typer av bokningar är grundläggande för din organisation. Upptäck en tendens med färre bokningar som inte används allt eftersom de bekräftade mötena blir fler. Dessutom skapar ökad facilitetsanvändning en möjlighet till spontana möten.

Hur många besökare har du haft under den senaste perioden?

Det bästa sättet att hjälpa din reception är att ge insikter i besökskapaciteten på dina platser under en viss period. Genom att göra detta kommer din reception att veta när man ska öka personalstyrkan, om det behövs förhandsregistrering samt om säkerhetsåtgärder måste förbättras.

Hur många möten inkluderar externa deltagare?

När organisationer studerar sina data ligger ofta fokus helt på intern användning. Om en stor andel av dina möten inkluderar externa deltagare måste du ta hänsyn till den faktorn när du fattar beslut om den totala facilitetsanvändningen.

Det är värt mödan med en bra avbokningsprocess

För större mötesrum utgör en dålig avbokningsprocess en direkt kostnad för din organisation. Vi tillhandahåller det nuvarande mönstret och aktiverar en funktion i Pronestor Planner som bidrar till att påminna användarna om sina bokningar i tid.

En snabb rundtur om hur man använder vårt workplace analytics verktyg

Den analytiska modulen är gratis och tillgänglig från Pronestor Planner!

*
*
*
*
*
*

Thank you for your interest in Pronestor

Now you’re well on the way to streamlining the way your whole organization works.

Pronestor is all about making working easier and more productive for you and your colleagues. And organizations that deploy Pronestor solutions notice almost instant gains on profitability – and they can prove it.

Our sales team will be contacting you shortly regarding your price information request.

*

Forgot password

Please enter your email address.

Please check your inbox.

Get access to a world of information

Sign up for our Product Library. Here you get access to prices, product sheets, videos, white papers, customer cases etc.

*
*
*
*
*
*

Thank you

Please check your inbox for email verification.

Kontakta Pronestor

Vi finns här för att hjälpa dig och svara på dina frågor. 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 
Eller ring +45 8853 4884

*
*
*

Tack för ditt interesse av Pronestor

Nu är du en god bit på väg mot att effektivisera hela er organisation.

Pronestors produkter hjälper dig och dina kollegor till en enklare och mer produktiv arbetsdag. Det visar sig att företag som använder sig av våra lösningar snabbt kan räkna hem investeringen.

En av våra representanter kommer inom kort att kontakta dig och med utgångspunkt från dina uppgifter presentera lösningar som är av interesse för dig.