Data i ditt eget format

Vi kan garantera att din IT-ansvarige kommer att älska enkelheten i Pronestors dataexport. All användbar och relevant data hämtas snabbt och smidigt in i ditt ERP-system, ekonomisystemet och andra databaser där du vill att datan ska finnas.

Lika flexibelt som anpassningsbart

Vilka data har du användning för och nytta av? Och när vill du ha den? Du konfigurerar hämtningen och datan så att den passar dig och så att du får exakt den information du vill ha – varken mer eller mindre. Oavsett om du vill ha den var 5:e minut eller månatligen. Säg åt Pronestor Planner så slipper du själv rota fram datan du behöver och vill ha.

Få din data i rätt format

Pronestor levererar din data i det format du själv vill ha den. Vanligen är det som dokument i .cs, .xls, .xml eller i rent textformat. Har du speciella önskemål på något annat format ska du bara kontakta oss så berättar vi snabbt för dig om det låter sig göras.

De stora fördelarna för dig

Genom att exportera och implementera data i dina andra datasystem finns det stora rationaliseringsvinster som väntar dig. Du får t ex automatiskt alla möteskostnader, med eller utan fika och lunchkostnader, fördelade på rätt kostnadsställen utan att lyfta ett finger. Du kan även styra behörighetsnivåer på lokalerna så att bara mötesdeltagarna släpps in. Och mycket, mycket annat.

Få bästa pris erbjudande för din organisation!

*
*
*
*
*
*

Thank you for your interest in Pronestor

Now you’re well on the way to streamlining the way your whole organization works.

Pronestor is all about making working easier and more productive for you and your colleagues. And organizations that deploy Pronestor solutions notice almost instant gains on profitability – and they can prove it.

Our sales team will be contacting you shortly regarding your price information request.

*

Forgot password

Please enter your email address.

Please check your inbox.

Get access to a world of information

Sign up for our Product Library. Here you get access to prices, product sheets, videos, white papers, customer cases etc.

*
*
*
*
*
*

Thank you

Please check your inbox for email verification.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka produkter är du interesserad av?

*
*
*
*
*
*
*

Tack för ditt interesse av Pronestor

Nu är du en god bit på väg mot att effektivisera hela er organisation.

Pronestors produkter hjälper dig och dina kollegor till en enklare och mer produktiv arbetsdag. Det visar sig att företag som använder sig av våra lösningar snabbt kan räkna hem investeringen.

En av våra representanter kommer inom kort att kontakta dig och med utgångspunkt från dina uppgifter presentera lösningar som är av interesse för dig.