Använd dina data för att förbättra medarbetarupplevelsen och optimera din användning av anläggningen

Pronestor Planner ger alla beslutsfattare det rätta underlaget för att maximera resurserna. Datan finns ju ändå där och det är bara att hämta den för att få ett beslutsunderlag som effektiviserar utnyttjande av företagets faciliteter. Inte bara när det gäller lokaler utan alla andra kostnader runt mötet, som förtäring, teknisk utrustning, osv. Allt sammanställt i en och samma smarta analys.

Värdefulla nya insikter

Med Pronestor Planner kan man direkt se och peka på outnyttjade lokaler. Eller tvärtom, alltid överbokade dito. Med analyserna kan man styra om möten så att lokaler utnyttjas mer effektivt, över veckan, månaden eller året. Pronestor Planner förser dig med statistiken och underlaget som effektiviserar företagets möten. På alla sätt.

Värdefullt på den sista raden

Fakta är ovärderligt. De visar svart på vitt vilka av era faciliteter som ofta står tomma eller alltid fullbokade. Med Pronestor Planners analyser kan ni fokusera på att optimera era investeringar och satsa pengarna där det verkligen behövs. Du kan styra om företagets tidsplanering ner på minuten när. Sammantaget ger analysverktyget dig alla fakta du tidigare önskat du haft. Full koll på ROI med andra ord.

Få bästa pris erbjudande för din organisation!

*
*
*
*
*
*

Thank you for your interest in Pronestor

Now you’re well on the way to streamlining the way your whole organization works.

Pronestor is all about making working easier and more productive for you and your colleagues. And organizations that deploy Pronestor solutions notice almost instant gains on profitability – and they can prove it.

Our sales team will be contacting you shortly regarding your price information request.

*

Forgot password

Please enter your email address.

Please check your inbox.

Get access to a world of information

Sign up for our Product Library. Here you get access to prices, product sheets, videos, white papers, customer cases etc.

*
*
*
*
*
*

Thank you

Please check your inbox for email verification.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka produkter är du interesserad av?

*
*
*
*
*
*
*

Tack för ditt interesse av Pronestor

Nu är du en god bit på väg mot att effektivisera hela er organisation.

Pronestors produkter hjälper dig och dina kollegor till en enklare och mer produktiv arbetsdag. Det visar sig att företag som använder sig av våra lösningar snabbt kan räkna hem investeringen.

En av våra representanter kommer inom kort att kontakta dig och med utgångspunkt från dina uppgifter presentera lösningar som är av interesse för dig.