Pronestor kommer ihåg alla dina återkommande gäster

Även om du skulle råkat glömt. På så vis slipper receptionen skriva in samma uppgifter om och om igen utan kan överlåta till Pronestor Visitor att göra jobbet. Förutom att det är praktiskt och tidsbesparande så är det nödvändigt för att kunna leva upp till vissa krav som ställs för att få en FDA- eller ISO-certifiering.

Uppfyller alla krav

Regler, standarder och certifieringar är föremål för ständiga förändringar och därför är det nödvändigt att veta om dina gäster lever upp till dem. Med Pronestor Visitor vet du exakt när din gäst senast läste och godkände ert företags regler på sekretess och dylikt. Systemet ger automatiskt besked om det är dags för gästen att läsa reglerna och ge sitt samtycke på nytt.

Få bästa pris erbjudande för din organisation!

*
*
*
*
*
*

Thank you for your interest in Pronestor

Now you’re well on the way to streamlining the way your whole organization works.

Pronestor is all about making working easier and more productive for you and your colleagues. And organizations that deploy Pronestor solutions notice almost instant gains on profitability – and they can prove it.

Our sales team will be contacting you shortly regarding your price information request.

*

Forgot password

Please enter your email address.

Please check your inbox.

Get access to a world of information

Sign up for our Product Library. Here you get access to prices, product sheets, videos, white papers, customer cases etc.

*
*
*
*
*
*

Thank you

Please check your inbox for email verification.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka produkter är du interesserad av?

*
*
*
*
*
*
*

Tack för ditt interesse av Pronestor

Nu är du en god bit på väg mot att effektivisera hela er organisation.

Pronestors produkter hjälper dig och dina kollegor till en enklare och mer produktiv arbetsdag. Det visar sig att företag som använder sig av våra lösningar snabbt kan räkna hem investeringen.

En av våra representanter kommer inom kort att kontakta dig och med utgångspunkt från dina uppgifter presentera lösningar som är av interesse för dig.